Innehåll
Biblad 1998 (årgång 9):

Avgående ordf. har ordet
Ordföranden har ordet
Förtroendevalda
Statistik
Årsprogram 1998
Medlemsförteckning
Några tankar att ha med sig
Korresponderande ledamot
Drönaryngel och varroa
Verksamhetsberättelse
Föreningens hemsida på Internet

Rävlandaortens biodlareförening,
1998 års Biblad


Inom lokalföreningen har vi ett Biblad som distribueras till medlemmarna i slutet av februari. Bibladet innehåller årsprogram, matrikel, verksamhetsberättelse samt ett antal artiklar som föreningens medlemmar har skrivit. Här nedan följer en förkortad textversion av detta biblad.
Vill du ha ett exemplar av det riktiga bibladet så går det bra att skicka ett mail till arnold@tripnet.se eller kontakta någon annan i styrelsen.Föreningens 4:e ordförande sedan starten 1931 lämnar över rodret till den 5:e ordföranden Gert Claesson.
Uno Carlsson har under 10 år (vilket är en kort tid i sammanhanget) varit en engagerad ledare som tappert försökt få oss att komma till mötena. Dessutom har han på ett föredömligt sätt representerat föreningen gentemot omvärlden.
Foto: Gunilla Grönfors Andreasson


Avgående ordföranden har ordet

Nu är det sista gången som jag står som skribent under denna rubrik. Att verka som ordförande och ryggrad i 10 år i biodlare föreningen har varit en utmaning och en intressant gärning, i en hantering där man själv deltar både privat och i klubb med nya grepp för att föra föreningens image framåt i kamratskapens och sociala samhörighetens tecken. Jag citerar SBRs ordförande Birger Sandbergs ord vid 50 årsjubileet 1982. "Håll biodlingens fana högt" när han överlämnade SBRs standar till vår förening. Det är fortfarande mitt motto.
Framåt i tiden - 10 år - är långt, men bakåt är det ju nästan bara förut. Biodlareföreningen bildades den 8 december 1931 och fyller alltså 67 år i år.

Min biodling: Min äldre bror hade bin i slutet av 30-talet men då hade intresset ännu ej vaknat utan först 1972 hittade jag en bisvärm i en buske. En halmkupa anskaffades och en gardin sattes över huvudet så ordnade det sig. Stor lycka men den blev dessvärre ej så lång. En 14 dagars regnperiod gjorde att svärmen dog av svält. Som plåster på såret fick jag 1974 överta två halmkupesamhällen av Sylve och Gustav som dom fått av en gammal biodlare som lagt av. Nybörjarkurs i biodling 1973 och 1974. Intresset på topp, så rullade lavinen igång och på den vägen är det. Blev medlem i föreningen, deltog i alla möten och sammankomster både i och utom föreningen.
Bigården utökades till 10 samhällen och där har det i fortsättningen hållit sig. Bra och dåliga år om varannat - men nästa år blir säkert bättre - en framtidsvision att hålla styvt på.

Min gärning: Förtroendeuppdrag: Sådant som personlig känsla måste man ta i och ge järnet. Blev invald i styrelsen, effektuerade styrelsens möten, blev vald till vice ordföranden, övertog tillsynsmannasysslan efter Elof Eliasson 1980. Hade varit honom behjälplig ett flertal år och speciellt vid sanering av vildbisamhällen. Valdes till ordföranden för lokalavdelningen 1987. Geografiskt spridda kontaktmän organiserades och när SBR påbjöd val av sjukdomskommité i varje lokalavdelning, kontaktmännen - lätt som en plätt.

Sedan föddes bibladet. I detta nu är det årgång 9 som Du har i din hand. Här har föreningen gjort bra ifrån sig marknadsmässigt i samhället och även hos andra biodlareföreningar. Jag har känslan av att det smittat av sig. Redaktionskommitén inte att förglömma: Arnold, Monica, Christer med flera eldsjälar. Vi deltar med liv och lust.
Honungens dag är en aktivitet som gett bra reklam och marknadsföring till allmänheten, inte minst nu när naturvårdshänsynen står på topp i människors medvetanden.

Som tillsynsman är ju kunskap om bisjukdomar ett måste och i ett flertal år har jag varit sjukdomsansvarig på länsförbundsnivå. Bisjukdomar har endast uppträtt sporadiskt. Bipest har vi varit förskonade ifrån i många år. Varroakvalstret som också räknas till sjukdomar är en parasit som tar död på bina om man inte gör något åt det. Dessbättre har detta gissel ännu ej nått våra trakter.

Reflektioner: Är allt positivt - eller? Inte då. Ordet negativt är onödigt att använda, men - har allt som skrivits under ledaren lästs av de flesta och alla tips, förmaninngar och förslag anammats? Honungsrapporten - den som alla medlemmar ska fylla i och sända till Styrelsen. Eller besöksfrekvensen på möten, sammankomster och biträffar. Kolla själv detta år.
Tänk på att Du uppvaktar dem som organiserar sammankomsterna, skaffar lokal och föredragshållare, fixar fika och ordnar med lotterier och priser, och detta med din blotta närvaro. Du kan också bli förärad med en Mats P eller Jan B drottning.

Jag tackar för uppvaktningen som kom mig till del med diplom och blomsterkvast vid 1997 års årsmöte, och när jag med varm hand fick överräcka ordförandeklubban till Gert Claesson.
Återigen - då som nu - Ulf Gröhns ord "Ge järnet" - men ha vett att avsäga Dig när du känner att du ej räcker till. För mig kändes detta både och? En epok var ju till ända. Misströsta ej, jag håller biodlingens FANA HÖGT!

En gång biodlare -- alltid biodlare.

Från biodlare till biodlare
Uno Carlsson


Ordföranden har ordet

Som ny ordföranden ska man se positivt på framtiden och ett av målen för 1998 är att vi ska starta med biodling i Hembygdsparken i Bollebygd.

Förhoppningsvis kan det vara början till en föreningsbigård. Med tanke på det stora behovet av nyrekrytering av biodlare som behövs. Många skolklasser besöker hembygdsgården och det är ett utmärkt tillfälle för biodlarföreningens pensionerade medlemmar att göra reklam för biodling på dagtid.

Som biodlare får vi nog tänka på framtiden mer än bara tänka i kilo per samhälle. Fundera över hur oerhörd nytta bin gör för naturen. Honungen är ju egentligen bara en biprodukt.

Med vänliga hälsningar
Gert Claesson
Ordf. biodlareföreningen


Förtroendevalda, 1997

Styrelse:
Ordf.   Gert Claesson    Bollebygd 033-285547
Vice ordf. Christer Berntsson  Rävlanda  0301-40116
Kassör   Monica Selling    Bollebygd 033-284802
Sekr.   Arnold Andreasson  Bollebygd 033-284962
Ledamot  Helena Hurden    Rävlanda  0301-44443
Suppl.   Jerry Börjesson   Töllsjö  033-242352
      Uno Carlsson     Rävlanda  0301-44040

Revisorer:
      Gustav Gustavsson  Rävlanda
      Paul Hurden     Rävlanda

Honungsbedömningskommitte':
Sammank.  Christer Berntsson  Rävlanda
      Sylve Gunverth    Viskafors
      Leif Olausson    Rävlanda

Valberedning:
Sammank.  Leif Olausson    Rävlanda
      Gunilla Andreasson  Bollebygd
      Gustav Gustavsson  Rävlanda

Bitillsyningsmän:
Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling:
      Uno Carlsson     Rävlanda  0301-44040
Sätila och Hyssna Församling:
      Åke Ferm       Sätila   0301-42326


Statistik

Antal medlemmar     67 st (+ 6 lokala medlemmar)
Antal lämnade rapporter: 50 st
Invintrade samhällen:  124 föregående höst
            113 denna höst
Vinterförluster:     16 samhällen
Svärmar:         21 samhällen
Vandring:         4 samhällen
Honungsskörd:     2 095 kg
Sockeråtgång:     1 602 kg
Biraser:         3 Blandras
             14 Buckfast
             18 Gula (italienska)
             4 Mörka (nordiska)
             11 Inga bin
Honungsskörd:     19,4 kg per övervintrat samhälle.


Program 1998

Fredagen den 6 mars kl 19.00. Vårmöte.
Lärarhögskolan i Mölndal, Frölundagatan 118.

Detta vårmöte har vi tillsammans med biodlarföreningarna i Mölnlycke, Landvetter, Lindome och Partille. Ulf Gröhn håller ett föredrag med titeln Återblick på Buckfastaveln i Sverige 1975-1997. Var står vi nu? Hur går vi vidare?
Eftersittning med landgång, öl, kaffe och kaka, pris 100 kr.
OBS: Bindande anmälan för maten före 1 mars till din kontaktman.
Samåkning från Johansson&Gunvert i Rävlanda (avresa kl 18:00).

Lördagen den 25 april kl 10.00-13.00. Trädgårdsamatörerna.
Bollebygds bibliotek.

För andra året i rad så deltar vi i denna aktivitet och visar upp vår verksamhet.

Söndagen den 10 maj kl 10.00-15.00. Strömmadagen.
Naturbruksskolan Strömma utanför Sätila.

Tillsammans med Marks härads bf presenterar vi biodling och dess produkter.

Onsdagen den 13 maj kl 18.30. Möte i Föreningsbigården.
Föreningsbigården, Hedebergspark vid Vernergården i Bollebygd.

Planeringsmöte för att komma igång med vår föreningsbigård. Vill Du dra ditt strå till stacken men har förhinder denna dag så kontakta Gert Claesson eller Sigge Bodén som ansvarar för verksamheten.

Söndagen den 24 maj kl 11.00. Vårbiträff.
Per Andersson, Lunkebäcken Hindås.

Praktisk vårundersökning av bisamhällen. Tag med fika. Vägbeskrivning: Mitt emellan Bollebygd och Hindås vid gamla riksvägen finns en skylt med texten "ABC-snickerier". Första huset vid vägen.

Tisdagen den 9 juni kl 18.30. Studiebesök i en föreningsbigård.
Mariedal i Alingsås.

Alingsåstraktens bf har en fungerande föreningsbigård och vi är välkomna till ett av deras veckomöten i denna. Samåkning från nya parkeringen vid Bollebygds skola (avresa kl 18:00), påstigning vid affären i Töllsjö.

Lördagen den 15 augusti kl 10.00-14.00. Hembygdsdag Bollebygd.
Hedebergspark vid Vernergården.

Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.

Onsdagen 26 augusti kl 18.30. Höstmöte.
Johansson och Gunverth VVS, Rävlanda.

Halm har betytt mycket för biodlingen och vi får lära oss en del om detta material av Birgit och Gösta Andreasson från Hantverkstorpet i Örby. Ta gärna med redskap som använts vid tillverkning av halmkupor.

Lördagen den 29 augusti kl 10.00-14.00. Biodlingens dag.
Gammelgården i Rävlanda.

Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.

Söndagen den 6 september kl 11.00. Höstbiträff.
Gerhard Holgersson, Morjhult.

Praktisk invintring och skattning. Tag med fika. Vägbeskrivning: Kör från Bollebygd mot Töllsjö. Efter cirka 1 mil, sväng mot Morjhult. Skyltar visar vägen.

Söndagen den 15 november kl 14.00. Årsmöte.
Ordenshuset Töllsjö.

Särskild kallelse kommer.

Kom ihåg: Honungsrapporten senast 31 oktober kl 24.00. Obs, lämnas till vår korresponderande medlem Christer Berntsson.


Några tankar att ha med sig under Bi-året

 • Vi som är ute och representerar förening vid olika arrangemang, som till exempel våra två hembygdsdagar, Strömmadagen och andra träffar, har märkt att konsumenterna har en mycket stark vilja att köpa 350 grams honungsburkar. Eftersom man dukar upp ett stort sortiment av lokal varianter av honung, det vill säga när det gäller färg och smak, inför kunden blir dom ofta rådvilla vilken honung dom ska köpa. Dom skulle gärna köpa flera olika sorter men tycker dels att blir för mycket honung och dels att det blir för dyrt. Därför har många frågat efter dom mindre 350 grams burkarna. Så tänk på att i år tappa upp en eller två lådor med 350 grams honungsburkar (glöm ej att etiketterna är märkta 700g) som vi kan ha till försäljning på våra marknader.

 • Ett annat "sug", som kunderna har, är täckta honungskakbitar. Det är något som är värt att tänka på.

 • Rävlanda biodlareförenings styrelse har i år beslutat att jobba för att få en 100 procentig rapportering av Honungsrapporten. Rapporteringen är viktig, dels för visa statsmyndigheterna hur viktigt arbete vi utför så att vi till exempel kan ta del av statsbidrag (visar vi oss inte så tror dom inte heller att vi behöver någon hjälp). Och dels är det viktigt för oss i föreningen att veta vilka olika biraser det finns i dom olika delarna i föreningen, för avelsarbetenas skull. Och naturligtvis är det också intressant för historieskrivningen, vilka olika problem det varit med sjukdomar och ett allmänt intresse, hur det varit med honungsskördarna. Kom ihåg att all inkommen rapportering är konfidentiell. Så "Snälla, Snälla", hjälp till så att det blir en 100 procentig rapportering utan att era ortsombud behöver ringa runt till Er i höst.

 • Traditionsenligt ska vi tillsammans med Marks härads biodlareförening medverka på Strömmadagen den 10 maj. Det har genom åren alltid varit spännande och trevliga utställare på plats, så vi hoppas att många föreningsmedlemmar förärar dom som jobbar med marknadsstånden med ett besök. Finns det då även några som kan bidraga med några burkar honung för försäljning vore det toppen, vi lovar bra ersättning för honungen.
Christer Berntsson


Korresponderande ledamot

Tidigare har Uno Carlsson både varit föreningen ordförande samt korresponderande ledamot. I samband med detta skifte på ordförandeposten har Christer Berntsson tagit över rollen som korresponderande ledamot samt är även PR- och informationsansvarig.
Det innebär att Christer har hand om all rapportering från och till SBR samt länsförbundet och det är till honom som du ska skicka honungsrapporten.

Uno Carlsson har kvar rollen som sjukdomsansvarig inom lokalföreningen.


Drönaryngel och varroa

Varroakvalstren väljer helst att lägga sina ägg i drönarceller om sådana finns tillgängliga. Det finns därför en möjlighet att begränsa ett angrepp om man har möjlighet att regelbundet plocka bort täckta drönarceller ur kupan. En enkel metod går till så här:
 1. Tillverka en ram som är avdelad i tre lika stora sektioner. Ramen ska inte trådas och vaxmellanväggar ska inte sättas in.
 2. Placera ramen i anslutning till yngelklotet i början av säsongen och låt bina själva bygga ut drönarvax.
 3. Plocka upp ramen en gång per vecka under resten av säsongen och skär ut den äldsta sektionen med drönarceller. Dessa är då som mest 21 dagar gamla och har inte hunnit kläckas (vid kontrollen på dag 7 respektive 14 måste man skära ut en sektion trots att de inte uppnått 21 dagars ålder).
Denna metod fungerar inte som enda bekämpningsmetod då man har varroa men den har flera fördelar; den ger möjlighet till en tidig diagnostik av varroa (så börja gärna redan i år), garanterat giftfri, billig, liten arbetsinsats samt ger dessutom en förvarning om samhället går i svärmningstankar.

Arnold Andreasson


Rävlandaortens Biodlareförening Verksamhetsberättelse för perioden 1996-10-01 - 1997-09-30.

Styrelsen har bestått av:
     Ordförande  Uno Carlsson
     Vice ordf   Christer Berntsson
     Kassör    Monica Selling
     Sekreterare  Arnold Andreasson
     Ledamot    Helena Hurden
     Suppleanter  Jerry Börjesson
            Gert Claesson

Biåret 1997 började med en kall vår med dåligt sälgdrag och nattfrost när maskrosorna blommade. En bit in juli kom värmen och den höll i sig resten av sommaren. Flera rekord för medeltemperatur sattes och begreppet tropisk natt, dvs temperaturer över 20 grader Celsius, användes flitigt i väderprognoserna.

Antalet medlemmar som betalar via SBR har under året varit 67 stycken. Dessutom har vi 6 stycken lokala medlemmar. Vi har fått tillåtelse av Bollebygds hembygdsförening att ha en föreningsbigård i Hedebergspark vid Vernergården. Uno Carlsson har bidragit med en nyrenoverad uppstaplingskupa med rammåttet Svea. Denna kupa är fortfarande obefolkad.
1996 års årsmöte hölls på Bollegården i Bollebygd och det var 29 personer närvarande. Efter de stadgeenliga förhandlingarna åt vi en middag bestående av oxfilet och potatisgratäng, drack kaffe och köpte lotter.
Styrelsen har haft två styrelsemöten under verksamhetsåret. Vi har haft 5 sammankomster i lokalföreningen och deltagit i länsförbundets biresa. Vi har haft utställningar på Vuxenskolans och bibliotekets trädgårdsdag samt på hembygdsdagarna i Bollebygd och Rävlanda.

Den 9 mars hade Länsförbundet sitt årsmöte, som bevistades av våra valda ombud. Gert Claesson omvaldes som suppleant och Christer Berntsson är sammankallande i länsförbundets valberedningen för 1998. Ingvar Johansson, Horred, delades traditionsenligt ut sticklingar till de närvarande, och i år var det Daggpil som gällde.

Rune Holmberg, Tranemo, var föreläsare på vårmöte den 19 mars. Han berättade om sina resor och visade bland annat bilder på märkliga bikupor i form av träskulpturer. På begäran berättade Rune om ett annat stort intresse där han även har praktisk erfarenhet, nämligen hur man i historisk tid tillverkat järn i våra trakter.

Tema Töllsjö inleddes den 11 maj med en regnig biträff hemma hos Gerhard Holgersson i Morjhult. Det var god uppslutning trots vädert.

Den 26 juli åkte vi på biresa. SBR har firat sitt 100-årsjubileum under året och från Länsförbundet avgick en busslast med biodlare till Julita Gård i Sörmland där jubileet firades. Det fanns många bra utställningar om biodling förr och nu samt en hel del intressanta utställningar om jordbruk och trädgårdsskötsel. Det var god uppslutning från vår lokalförening.

Den 16 augusti var det hembygdsdag i Bollebygd. Nytt för i år är att vi bytt plats från ingången till att stå 'mitt i smeten'. Föreningsbigården som är under uppbyggnad i Hedebergspark kan vi ha nytta av på hembygdsdagarna framöver.

På höstmöte den 27 augusti demonstrerade Ingemar Håkansson från Öxabäck och undertecknad BeeNet och Internet. Med hjälp av ett modem, en dator och en storbildsprojektor ställde vi frågor om biodling till BeeNet och fick svar innan mötet var slut. Vi surfade på Internet och ett utkast till hemsida för lokalföreningen visades upp.

Det är många som har som tradition att inhandla sin honung på Gammelgården i Rävlanda. Under Biodlingens dag den 30 augusti såldes inte mindre än 136 kg honung och det var ett stort intresse för biodlarnas produkter. Efterfrågan på 350 grams burkar är stort trots det högre kilopriset.

Den 7 september var det höstbiträff hos Lars-Inge Johansson i Töllsjö. Lars-Inge fick sina bisamhällena genomgångna och skattade. Dessutom fikades det och man tittade på Lars-Inges grisar.

Sjukdomskommittén låter meddela att någon bisjukdom ej rapporterats inom lokalföreningen. Åke Ferm har tagit över Uno Carlssons roll som sammankallande i länsförbundets sjukdomskommitté.

Den 21 september arrangerade Länsförbundet ett informationsmöte om Varroa hos Jan Berndtsson i Hajom. Preben Kristiansen, som är projektanställd bisjukdomskonsulent, kom och informerade om varroa samt demonstrerade hur biodling med varroa går till. Uno Carlsson, Gert Claesson samt undertecknad deltog.

Styrelsen lämnar härmed verksamhetsberättelsen för 1997 till handlingarna, tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och önskar ett Gott Nytt Bi-år.

Bollebygd i November 1997
Arnold Andreasson, sekreterare.


Föreningens hemsida på Internet

I Sverige finns det drygt 400 biodlareföreningar och ett tiotal av dessa finns representerade på Internet. Sedan december 1997 så är Rävlandaortens biodlareförening med i denna skara.

För den inbitne surfare:

 • Adressen till sidan är www1.tripnet.se/~arnold/ravlanda.htm men den går även att nå via SBRs hemsida (www.biodlarna.se). Titta på deras länksida.
 • Sökverktyget Alta Vista. Sök till exempel efter ordet Rävlandaortens.
 • SUNETs förteckning över svenska WWW-sidor (www.sunet.se/sweden/main-sv.html).
  Välj Nöjen och fritid, Djur, Husdjur och till sist Biodling.
För nybörjaren:
Den del av Internet som används för hemsidor kallas för World wide web, vilket kan översättas med "världsomspännande väv". World wide web förkortas med www och kallas ibland för webben.
På webben kan man lägga upp sidor med text och bilder. Dessa sidor kan vara kopplade till varandra och man kommer till en ny sida genom att klicka på ett understruket ord. Se exemplet på vår förenings hemsida här intill.
Den information som finns upplagda för Rävlandaortens bf är:
 • Årets program,
 • Styrelse och bitillsyningsmän,
 • Textvarianter av Bibladen för 1995 - 1998 förutom medlemsmatrikeln,
 • Information om hur man blir medlem,
 • Ett fotoalbum.
Ett exempel på att man kan ha nytta av en hemsida är studiebesöket som vi ska göra i Alingsås. Rune Hedberg från Alingsåstraktens biodlarförening välkomnade oss till Internet-klubben (om det nu finns en sådan) genom att skicka ett elektroniskt brev. Alingsåstraktens biodlarförening har haft en hemsida på Internet ganska länge och via den fick jag reda på att de har en föreningsbigård. Efter lite brevväxling via Internet var allt klart och dom hälsar oss hjärtligt välkomna att närvara på en av deras träffar i denna bigård.

Arnold Andreasson


Tillbaka till Rävlandaortens biodlareförening


Denna sida underhålls av Arnold Andreasson, mail: arnold@tripnet.se
Senast ändrad i februari 1998.